Loading... Loading...

SNABBA HUS

Identitet, webbsida, informationsfolder, storformatstryck

Tillsammans med Svenska Bostäder har ungdomsorganisationen jagvillhabostad.nu utvecklat SNABBA HUS, som är mobila hyresrätter för unga vuxna, med samma boendestandard som andra permanenta byggprojekt. SNABBA HUS utgår från ungas livsvillkor och förutsättningar vilket innebär att bostäderna ska vara placerade på områden nära kollektivtrafik och service, ha en rimlig hyresnivå, god planlösning och boendeyta samt trevlig gårdsmiljö. Vi arbetade med att ta fram en identitet för satsningen, en webbsida, copy, grafisk profil och små och stooora trycksaker.

Uppdragsgivare

jagvillhabostad.nu, Svenska Bostäder