Loading... Loading...

Bästa festen

Bok

Bästa Festen är en gemensam satsning från IQ-initiativet och SFS (Sveriges förenade studentkårer) som genomförts med stöd från Arvsfonden. Satsning syftar till att skapa en mer inkluderande och smartare alkoholkultur inom studentlivet. I handboken Bästa Festen samlas lärdomar från projektet – konkreta tips, idéer och verktyg för att skapa en smartare och mer inkluderande alkoholkultur inom studentlivet.

Efter redaktörsarbete tillsammans med författaren och en referensgrupp utgick vi från projektets kärnvärden för att ta vi fram en handfast bok, med konkreta tips som är enkla att sätta igång med direkt i verksamheten.

Uppdragsgivare

SFS, IQ-initiativet