Loading... Loading...

Mälardalsrådet

Mälartinget 2017

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region som är attraktiv att leva och verka i. Varje år träffas kommuner, landsting och regioner på konferensen Mälartinget.
Vi tog fram ett tema för Mälartinget 2017 – Drivkraft & samarbete, en grafisk identitet, inbjudan och trycksaker. Med fokus på att Mälardalsrådet ska nå ut till rätt målgrupper och kommunicera med tydlighet och engagemang har vi också arbetat om organisationens beskrivningar av verksamheten, på deras nya webbsida och i välkomstbrev till nya medlemmar.

Uppdragsgivare

Mälardalsrådet